کارهای ما

ما به شرکت‌ها از طریق ارائه خدمات دیجیتال
مارکتینگ کمک کرده‌ایم تا صنعت خودشان را متحول کنند.

مطالعه‌ موردی

Basalam

باسلام

بزرگترین بازار اجتماعی آنلاین خاورمیانه

مفتخریم که توانستیم با باسلام، یکی از پیچیده‌ترین استارتاپ‌های حاضر ایران، برای توسعه «بازار خدمات باسلام، کاربلد» همکاری داشته باشیم. از شما دعوت می‌کنیم این گزارش که حاصل چندین ماه همکاری نزدیک با تیم کاربلد ست را مطالعه فرمایید.

مطالعه کامل فایل PDF
Basalam

آماده‌اید بزرگ فکر کنید؟

اجازه دهید ما قاعده بازی در
صنعت شما را بر هم بزنیم

بیایید گفتگو کنیم