طراحی سایت ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ

طراحی سایت فقط مربوط به ظاهر و احساس نام تجاری در وب نیست. این کار در مورد ساده و قابل لمس کردن مسیر مشتریان است، زیرا آنها با گشتن در میان محصولات در سایت شما بیشتر می‌آموزند و در جهت خدمات آنلاین شما حرکت می‌کنند. هدف نهایی ما در زاکروت درگیر کردن کاربران سایت شما از طریق خرید آنلاین یا مصرف محتوا است.

طراحی رابط و تجربه کاربری اختصاصی

ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮبه ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ، ﻣﺤﺘﻮای ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮﺗﺤﺮک و اﺣﺴﺎﺳﯽ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Page 1
Page 2
Page 3

چهارچوب کاری زاکروت

ما برای اطمینان از کیفیت در تمام پروژه‌هایی که در حال همکاری هستیم، فرایندهای دقیق داخلی را دنبال می‌کنیم. در اینجا چند گام اساسی آورده شده است:

۲. وایرفریم

در این مرحله است که ما یک طرح بندی جامع ایجاد می‌کنیم تا به عنوان راهنمای بقیه مراحل طراحی و توسعه وب عمل کند .پس از تأیید وایرفریم، طراحان UI / UX ما تجربه کاربر را به طراحی زیبا و جذاب تبدیل می‌کنند.

مرحله بعد

۳. طراحی

با استفاده از تصاویر جذاب و عناصر تعاملی مبتنی بر داده، ما وب سایتی را طراحی می‌کنیم که کاربر پسند و جذاب بوده و تجربیات مدرن و بصری را برای مشتریان شما فراهم می‌کند.

مرحله بعد

۴. توسعه

پس از تأیید طراحی‌، تیم توسعه وب سایت ما طراحی‌ها را دریافت می‌کند و یک وب سایت کاملاً کاربردی و تعاملی ایجاد می‌کند .توسعه دهندگان ما بهترین روش‌ها را در برنامه نویسی دنبال می‌کنند و هنگام توسعه برای مشتریانمان همیشه از آخرین فناوری استفاده می‌کنند.

مرحله بعد

۵. کنترل کیفیت

پس از تکمیل شدن فاز توسعه، ما همه چیز را در وب سایت و عملکرد سرور، امنیت، سازگاری و غیره آزمایش می‌کنیم و مطمئن می‌شویم که وب سایت تازه طراحی شده دارای تجربه کاربری پیوسته در همه دستگاه‌ها و مرورگرهای محبوب است.

مرحله بعد

۶. رونمایی پروژه

پس از یک مرحله تضمین کیفیت دقیق، تاریخ رونمایی پروژه را تعیین می‌کنیم و در وسواس برای جلوگیری از هر گونه مشکل، ما یک لیست چک «قبل از رونمایی» مخصوص پروژه و یک چک لیست «پس از رونمایی» ایجاد می‌کنیم تا از راه اندازی موفق اطمینان حاصل کنیم.

تماس با ما

آماده‌اید بزرگ فکر کنید؟

اجازه دهید ما قاعده بازی در
صنعت شما را بر هم بزنیم

بیایید گفتگو کنیم