برخی از مشتریان:

ایرانسوال

نازلی ابراهیمی

نازلی ابراهیمی
دانشجوی دکترای مدیریت در دانشگاه مالایا و مدیر دپارتمان "رهبری و تعالی سازمانی" در شرکت چنگ اند کو با سابقه ی بیش از هشت سال تدریس و مشاوره در دانشگاه ها و شرکتهای ایران و خارج از کشور. عمده فعالیت های وی در حال حاضر در دانشگاه بر چاپ مقالاتی در حوزه ی "مدیریت دانش و تکنولوژی" و در صنعت حیطه ی "مدیریت استعداد"، "فرهنگ سازمانی" و "مدیریت منابع انسانی" متمرکز گشته است. او دارای مدرک بین المللی تدریس، مدرس مورد تایید وزارت منابع انسانی و عضو انجمن مدیران مالزی می باشد. در باور وی آگاهی و توانمندسازی فردی کلیدواژه ی ساختن روزهای روشن فرداست. مشاهده رزومه

لیست دوره آموزشی

معادل 20 ساعت
متن و عکس
مقدماتی