برخی از مشتریان:

دانلود
نازلی ابراهیمی
دانشجوی دکترای مدیریت در دانشگاه مالایا و مدیر دپارتمان رهبری و تعالی سازمانی
روشهای حل مسئله
تفکر زیربنای حل و فصل تمامی رخدادهای زندگی ست. سطح زندگی هریک از ما با توجه به شیوه های مختلفی که برای برخورد و مدیریت با رویدادها درپیش می گیریم، تعریف می گردد. طرز تجزیه تحلیل و پاسخگویی به مشکلات یکسان در افرادی با نگرش کارمندی و نگرش کارآفرینی بسیار متفاوت است. همانطور که کارآفرینان مسوولیت پیشبرد پروژه ها را به دوش می گیرند و دائم در پی یافتن راهکارهایی برای بهبود وضعیت فعلی هستند، افرادی با نگرش «کارمندوار» هم اولویت اول زندگی خود را انجام کار کمتر و دریافت پاداش بیشتر قرار می دهند. نگرش منفعلانه اگرچه می تواند یک انتخاب هوشمندانه و ترجیح شخصی برای عده خاصی از آدمها باشد، در دنیای کسب و کار سالم امری نکوهیده و ناخوشایند تلقی می گردد.

لیست دوره آموزشی

معادل 20 ساعت
متن و عکس
مقدماتی